Vakfımızı doğru ölçütlerle tanımak, kurumsal kültürümüzü tanımlamak, ortak bir dil ve anlam birliği oluşturmak üzere kuruluşumuzdan bir yıl sonra, Haziran 2000’de Kurumsal Kimlik çalışmamıza başladık ve Temmuz 2001’de tamamladık. Profesyonel süreçlerle ve tüm üyelerimizin katıldığı ve katkı sağladığı çalıştaylarla vizyon ifademizi, ortak değerlerimizi ve hedeflerimizi belirledik.

2004 yılında ortak değerlerimize yönelik olarak daha kapsamlı çalışmaya ihtiyaç duyduk. Ortak dilimizi olgunlaştırmak ve ortak değerlerimizi tanımlamak amacıyla bir dizi çalışma yürüttük. Aşağıda ifade edilen değer ve tanımlar, tüm vakıf üyelerimizin katılımıyla oluşturulan ortak tanımlardır.

2007 yılında mevcut durumun SWOT/GZFE (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Engel) analizini ve değerlendirmesini de yaparak hedeflerimizi yeniden gözden geçirdik ve gerçekleştirmeye yönelik çalıştaylar düzenledik.

VİSYON:
Yurt ve Dünya barışına katkı sağlamak üzere toplumun geleceğinden ve gelişiminden kendini sorumlu tutan ‘yüksek ideal sahibi’ bireyler, toplumsal öncüler yetiştirmek; insani değerlerin canlandırılmasına ve dünyaya yeni değerler kazandıracak yeni bir “insanlık anlayışının” oluşturulmasına hizmet etmektir.

AMAÇ:
İnsan ve toplumun; yaşam, duyarlılık, eğitim, sorumluluk, hizmet bilincini ve kalitesini yükseltmek. İnsanlığın uzlaşma, barış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi gibi yüksek evrensel değerleri hayata geçirmiş bilinçli bir topluma kavuşabilmesi için hizmet etmek. Bu ideali benimseyen kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ulusal ve evrensel barışa katkı sağlamak.

ORTAK DEĞERLER:igv_degerlerimiz

SEVGİ; Her şeyin özünde var olan temel yaşam değeridir.

 • Koşulsuzdur.
 • İçten ve doğaldır.
 • Paylaştıkça çoğalır.
 • Yaratıcılığın kaynağıdır.
 • Sorumluluktur.
 • Emek ve özen ister.

GÜVEN VE GÜVENİLİRLİK; Öz, söz, eylem birliğinin dengesi ve sağlamlığıdır.

 • Samimiyet ve içtenliktir.
 • Emin olmaktır.
 • Kendimize verdiğimiz sözü tutmaktır.

FARKINDALIK; Sezgi ve bilgiyi birleştirerek öz gözlem ve öz denetim yoluyla bilinçli yaşamaktır.

 • Anı yaşama kültürünü geliştirmektir.
 • Aydınlanmaktır.
 • Bilmek ve anlamaktır.

DEĞİŞİM VE GELİŞİM; İstek, kararlılık ve azimle yenilenmeye doğru sürekli yol almaktır.

 • Hiç bitmeyen yolculukta yaşadığımız aşamalardır.
 • Esneklik ve cesaret gerektirir.
 • Kendini aşmaktır.

ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK; Aklın ve kalbin üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak kendi olma halidir.

 • Bütünden görebilen insanın temel özelliğidir.
 • Sınırlardan arınmış, verimli düşünce ve uygulamalardır.
 • Kendini gerçekleştirme halidir.

BÜTÜNLÜK BİLİNCİ; Her şeyin ve her düşüncenin bir bütünün parçası olduğu ve değer taşıdığı anlayışıdır.

 • Birlikte, uyumlu ve dengeli yaşama sorumluluğunu getirir.
 • Özde bir olduğunun farkına varmaktır.

YARATICILIK; İnsanın içindeki sonsuz kaynağı her an yeniden keşfederek içsel zenginliği yaşama yansıtması ve değer katmasıdır.

 • Kendinde var olanı ortaya çıkarmaktır.
 • Özün keşiflerini hayata geçirmektir.
 • İnsanın kendini sürekli yenilemesidir.
 • Coşku, eylem ve yenilik yaratıcılığın çocuklarıdır.

BARIŞ; İnsanın kendi içindeki uyum, denge ve dinginliği yaşamasıdır.

 • Çeşitlilikleri kapsar.
 • Sevgi, saygı, hoşgörünün toplumlara yansımasıdır.
 • Huzurlu ve verimli olmak barışın çocuklarıdır.
 • Güveni temel alır.
 • Evrensel değerlerin yaşanabilir olma halidir.

SORUMLULUK; Kendini gerçekleştirme yolunda olabileceklerini olmayı, yapabileceklerini yapmayı seçmektir.

 • Hedefe bağlı olmaktır.
 • Farkındalığı yaşama geçirmeyi gerektirir.

 

HEDEFLER:
Amacı gerçeğe dönüştürebilmek için ortak değerler referans alınmış ve bu çerçevede iki temel hedef belirlenmiştir:

 • “İnsanlık Üniversitesi”: İnsanlık Üniversitesi,  dünyaya yeni değerler kazandıracak yeni bir “insanlık anlayışı” projesidir.
 • “Evrensel Kültür Merkezi”: Dünyada var olan tüm kültürlerin yaşam bulması ve kendini ifade edebilmesi için evrensel bir kültür platformu oluşturmak amaçlanmıştır. İnsanlık var olduğu günden bu yana insanın kendini tanıma ve gerçekleştirme serüveninde oluşturduğu tüm kültürler insanlık ailesinin en büyük ortak hazinesidir. Bu hazineye zemin olacak bir merkezi Anadoluda kurmak en büyük özlemimizdir.

Başta İnsanlık Üniversitesi olmak üzere tüm hedeflere altyapı oluşturmak için, kurumsal kimlik çalışmalarımızın bir ürünü olarak; “Bilgelik Okulu” ve “Sanat Kültür Okulu» çalışmalarına 2009 yılında başlanmıştır.

igv_insanlik_universitesi_okulu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here