Yaşanan sorunların çözümü ve toplumların yükselişi ancak insanların farkındalık düzeylerinin artışı ile gerçekleşebilir. Farkındalık, insanların uzlaşma ve ortak hareket edebilme yeteneğini de geliştirecek ve insanların, adeta tek bir bedenin hücreleri gibi büyük bir insanlık ailesinin fertleri olduğu anlaşılacaktır.

İnsanlar arasındaki bu ortaklık ve bütünlük amblemdeki tek kişiyle; kendiyle ve çevresiyle barış içinde olan Gerçek İNSAN ile simgelenmiştir. Sorumluluk ve paylaşım değerlerini geliştirmiş insanlık, özlenen ilerlemeyi gerçekleştirebilecektir.

Tüm insanlık ailesini simgeleyen tek kişinin DÜNYAYI yükseltmesi özlenen ilerlemenin bir sembolüdür. Bu ilerleme, insanlığın mevcut değerlerinin yeniden canlanmasına ve dünyaya yeni değerler kazandırarak yeni bir “insanlık anlayışının” oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Böylece daha üst ve kapsayıcı bir bilincin doğuşu sağlanmış olacaktır. Bu yeni doğuş, amblemde GÜNEŞLE simgelenmektedir.

igv_logo_440x480

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here