İnsan bilinci üzerine yapılan çalışmalar insanın kendini tanıma serüvenine yeni ufuklar kazandırmaya devam ediyor. Doğu ve batı kültüründe insana dair yer alan yaklaşımlar, bilimin son dönemdeki gelişmelerle birbirini bütünlemeye başladı. Bugünün anlayışıyla bakıldığında kadim bilgiler ve bilimsel yaklaşımların aynı madalyonun birbirini tamamlayan yüzleri olduğunu artık çok daha rahat görebiliyoruz....
Lao Tzu’nun “Yapmaya giden yol, olmaktan geçer” sözünden de anlaşılacağı üzere kişinin bilinci ve anlayışına göre yaptığı eylemin niteliği değişir. Tabii ki her insan eylem içindedir. Ancak “olmadan”, yani bir anlamda belli bir farkındalık düzeyine gelmeden yapılan eylemler daha çok tepkisel düzeyde kalabilir. Bu durumda eyleminin etkisi ve sürdürülebilirliği...
1990 yılından bu yana, Bilgelik Güneşi Derneği, İnsanlık Güneşi Vakfı ve kurucuları olan Mualla Güven’in yol arkada şlarıyla birlikte geliştirilen kurama ‘M-Disiplini’ ismi verildi. Bu disiplin, İnsanlık Güneşi Vakfı’nın kurumsal yapısına, eylem kültürüne dayanak olan ve tüm çalışmalarında kendine referans aldığı temel bir yaklaşımdır. Bireysel ve toplumsal gelişimin BÜTÜNSEL OLMA SERÜVENİNİ anlatır. Bu...