Seksenli yılların ortalarında yaşamın anlamını keşfetmeye çalışarak, kendimizi tanımayı ve insan olmanın değer ve güzelliklerini yaşama geçirmeyi hedefleyerek yola çıktık.
Vakfımızı doğru ölçütlerle tanımak, kurumsal kültürümüzü tanımlamak, ortak bir dil ve anlam birliği oluşturmak üzere kuruluşumuzdan bir yıl sonra, Haziran 2000’de Kurumsal Kimlik çalışmamıza başladık ve Temmuz 2001’de tamamladık. Profesyonel süreçlerle ve tüm üyelerimizin katıldığı ve katkı sağladığı çalıştaylarla vizyon ifademizi, ortak değerlerimizi ve hedeflerimizi belirledik. 2004 yılında ortak değerlerimize...
Yaşanan sorunların çözümü ve toplumların yükselişi ancak insanların farkındalık düzeylerinin artışı ile gerçekleşebilir. Farkındalık, insanların uzlaşma ve ortak hareket edebilme yeteneğini de geliştirecek ve insanların, adeta tek bir bedenin hücreleri gibi büyük bir insanlık ailesinin fertleri olduğu anlaşılacaktır. İnsanlar arasındaki bu ortaklık ve bütünlük amblemdeki tek kişiyle; kendiyle ve çevresiyle...