KÖYKAL (KÖyde Yaşam KALitesini artırma) PROJESİ: VAKFIN AMACI: İnsan ve toplumun; yaşam, duyarlılık, eğitim, sorumluluk, hizmet bilincini ve kalitesini yükseltmektir. İnsanlığın uzlaşma, barış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi gibi yüksek evrensel değerleri hayata geçirmiş bilinçli bir topluma kavuşabilmesi için hizmet etmek ve bu ideali benimseyen kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ulusal ve evrensel...