İnsan bilinci üzerine yapılan çalışmalar insanın kendini tanıma serüvenine yeni ufuklar kazandırmaya devam ediyor. Doğu ve batı kültüründe insana dair yer alan yaklaşımlar, bilimin son dönemdeki gelişmelerle birbirini bütünlemeye başladı. Bugünün anlayışıyla bakıldığında kadim bilgiler ve bilimsel yaklaşımların aynı madalyonun birbirini tamamlayan yüzleri olduğunu artık çok daha rahat görebiliyoruz. Ve tüm bunların ışığında insanlığın kendi realitesini her gün yeniden yarattığına da şahit oluyoruz.

Bulunduğumuz bilinç düzeyi bizlerin gözlemini ve doğal olarak yaşamını da belirler. Bundan dolayı gözlemlediğimiz her şey aslında bizi yansıtan birer aynadır. Her gün yeniden var olan bir insanlık için dünya, hayat ve doğa da her gün yeniden konumlanır. Dönüşümün kaynağı insanın kendisidir aslında. İnsan geliştiğinde dünya da gelişir. Bu da akıllara “Biz mi dünyanın içindeyiz, dünya mı bizim içimizde?” sorusunu getirir. Bu soruya vereceğimiz cevap kolektif bilincin ve kültürün yükselmesine hizmet edecektir.

İnsanın bütünlüğüne ilişkin en güçlü yansıtıcı yine insan ve doğadır. Doğanın var oluşu devingendir ve bütünsel bir dengeye sahiptir. Tüm bu gerçeklik her bir insanın doğasında da yer alır. İnsan, doğayla sadece yaşamsal olarak bağlılık ilişkisi içinde değildir, aynı zamanda doğanın en dinamik öğelerindendir. İnsanın kendine yabancılaşmasının en temel göstergesi doğaya da yabancılaşıyor olmasıdır. İnsan için kendi doğasını tanımak kadar, içinde yaşadığı doğayı tanımak ve onunla uyumlanmak da öze dönüşün bir başka yoludur.

Kendini tanıma ve gerçekleştirme serüveninde insan için bir diğer önemli yol gösterici ise değer odaklı yaşamaktır. Değer odaklı bir anlayış insana ve topluma daha derin bir yaşam perspektifi sunar. Bu perspektif ile her bir davranışımız, duygu ve düşüncemiz; dünyanın daha iyi bir yer ve daha zengin bir kültürü yansıtabilmesi için tahmin ettiğimizden çok daha etkili olabilir. Bu nedenle tüm yaşam formları, doğa ve bizler, her birimiz, kolektif bilinç ve işbirliğine tahmin ettiğimizden çok daha fazla etki ediyor olabiliriz.

İnsanlık Güneşi Vakfı, sürekli öğrenen, öğrendikçe paylaşan, paylaştıkça gelişen ve yükselen bir ‘öğrenen organizasyon’ olma çabasındadır.

Dünyaya ve yaşama, insan odaklı bir bilinç, farkındalık ve sorumlulukla bakar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here