Seksenli yılların ortalarında yaşamın anlamını keşfetmeye çalışarak, kendimizi tanımayı ve insan olmanın değer ve güzelliklerini yaşama geçirmeyi hedefleyerek yola çıktık.

Başlangıçtan itibaren esin kaynağımız, kurucumuz Mualla Sevim Güven’in felsefesi ve çalışmalarıyla ortaya çıkan perspektif oldu. İnsana dair farkındalığın artması ve bu farkındalığın hayata geçirilmesi ile birlikte yol gösterici olan bu yaklaşım kurumsal bir yapı oluşturulması konusunda da bizlere önderlik ve öncülük etti. İçindeki bilgelik güneşini ortaya çıkarabilecek bireylere rehberlik etmek ve insanlığın bilgelik etrafında birleşmesine hizmet etmek üzere 1990 yılında Bilgelik Güneşi Derneğini kurduk. Ardından uzlaşma ve barış kültürünü, başta sevgili ülkemizde olmak üzere, inşa etmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve hedeflerimizi 1999 yılında İnsanlık Güneşi Vakfı çatısı altında bütünledik.

İnsanlığın mutlu ve barış içinde bir dünyada yaşamaya layık olduğu şüphesiz. Pek çok kişi, kurum ve kuruluşun da benzer amaçlarla böyle bir dünya için çalışmakta olduğuna gönülden inanıyoruz. İnsanlığa ve insanlık bilincinin yükselmesine hizmet etme amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

MUALLA SEVİM GÜVEN KİMDİR?

igv_msg_muFelsefe, psikoloji, sosyoloji ve teozofiyle ilgilenmiş, insan ve insana ait tüm bilimlere yönelmiş, değişim ve gelişim yönünde bir düşünür, araştırmacı ve gelecek tasarımcısıdır. Sonsuz bir potansiyeli içinde barındıran insanın varoluş nedeninin kendini tanıma ve gerçekleştirme olduğu bilinci ve inancıyla çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Düşünce yapısını sürekli olarak yenilemeye, sınırsızlaştırmaya, dolayısıyla gerçeklere ulaşabilmeye yönelik olağanüstü çabasını ve bu konulardaki birikim ve deneyimlerini ilgi duyan kişilerle paylaşmış, pek çok kişiye gelişim yolculuğunda rehberlik etmiştir.

Çalışmaları arasında bilgelik, kişisel ve toplumsal liderlik başta olmak üzere; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasını ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma vizyonunu inceleyerek bizlere bıraktığı görevlerin ve sorumlulukların neler olduğu da yer almaktadır. Bu çalışmaların yanısıra yürüttüğü seminer ve söyleşileri, katılımcılarının sürekliliği ile uzun yıllar devam etmiştir.

Mualla Sevim Güven’in önderliğinde başlayan çalışmalar ve projeler, sonsuzluğa uğurlandığı 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren yol arkadaşları tarafından üstlenilmiş ve devam etmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here