Bildirgelerin tamamını okumak için lütfen aşağıdaki bağlantıya basın:
Örnek İnsan – Örnek Kurum – Örnek Toplum Bildirgeler (PDF)

 

 “İnsanoğlunun yapabilecekleri, düşleyebildikleriyle sınırlıdır.” Arthur Clarke
Düş gücüne sahip olmak, bilgi sahibi olmaktan daha önemlidir.” Albert Einstein
 “Hayatta var olduğu için düşlenen şeyler vardır, bir de düşlendiği için var olacak şeyler.” Henri Frederic Blanc

Bu çalışmanın amacı ve çıkış noktası:

Uygarlığın gelişimi bizlere, zaman ve mekandan bağımsız evrensel değerlere yaraşır bir düşünce ve tutum içinde olmanın artık çağımızın temel bir gerçekliği olduğunu gösteriyor. Küçük büyük demeden her türlü iletişim ve iş birliğinde evrensel değerlere göre düşünüp davranmanın bir tercih olmaktan çok, İNSAN olmanın belki de en temel sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor.

Bu yaklaşımla hayata ve ilişkilere bakıldığında tüm bakış açılarının değişebildiğini gördük. Bu farkındalıkla, içinde bulunduğumuz ortamlarda BİR ve BÜTÜN için çalışmanın, var olan sorunlara daha kalıcı ve gerçekçi çözümler üretmenin en etkin yol olduğunu fark ettik.

Motivasyonumuzun temel kaynağı; bugünün, bize geçmişten bırakılmış bir miras olmaktan çok GELECEKTEN BIRAKILMIŞ BİR EMANET olduğu anlayışındandır.

Bu farkındalıklardan hareketle;

Bilgelik Güneşi Derneği ve İnsanlık Güneşi Vakfı olarak “MUTLU BİR DÜNYA İÇİN ÖRNEK TOPLUM” düşünü kurduk. Bu düşü, bugüne, yarına ve hatta kişisel insan ömrünü aşan bir geleceğe hizmet edebilmesi umuduyla anlaşılır kılmaya ve hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Bu ‘düşü‘, daha anlaşılır kılmak, esin kaynağı olabilmesi ve kullanılıp geliştirilebilmesi için; ÖRNEK İNSAN, ÖRNEK KURUM ve ÖRNEK TOPLUM alt çalışmalarına indirgedik. Böylece ‘düşü’fikir‘ düzeyine taşımaya çalıştık. Niyetimiz birlikte oluşturduğumuz bu ‘fikri’ yine hep birlikte uygulanabilecek ‘program ve/veya proje‘lere dönüştürebilmektir. Düşüncemiz odur ki, bu ve benzeri düşler sadece bir grup insana mal edilemeyecek kadar anlamlı ve büyüktür.

Bu anlam ve büyüklüğe yakışan; düşün, fikrin, projelerin veya ürünlerinin bir parçası olabilmek ve hayata geçirilmesi için birlikte çalışmaktır. Böylelikle, bu yönde düş ve düşünceler daha etkin ve değer katan ürünlere dönüşür, birçok kişiyi de içine alacak şekilde gelişir ve büyür. 

Fikirleriyle, varlığıyla ve çalışmalarıyla katkı sağlama niyetinde olan herkesle fikirleri ve projelerini gerçekleştirmek ve geliştirmek  niyetiyle…

Mutlu bir dünya için örnek toplum programının amacı:

Doğaya, toplum ve insanlığın gelişimine ve geleceğe değer katan birey ve kurumlardan oluşan barış dolu MUTLU1DÜNYA için hizmet etmektir.

Mutlu bir dünya için örnek toplum(ların), mutlu bir toplum(lar) için örnek kurum(lar), mutlu bir kurum(lar) için ise örnek insan(lar) olması gerektiği anlayışından hareketle çalışmaları yürüttük. Böylece küçükten büyüğe gidecek şekilde öncelikle örnek insan nasıl olur üzerinde, sonrasında da örnek kurum ve örnek toplum nasıl olabileceği üzerinde üç yıl çalıştık ve ‘düşü’fikir‘ düzeyine taşımış olduk. Çalışmalar sonrasında ortaya çıkan sonuçları ortak akıl ve gönül süzgecimizden geçirerek birer ‘bildirgeye‘dönüştürdük. Bu bildirgeleri aşağıdaki temel soruları dikkate alarak oluşturduk:

  1. ÖRNEK İNSAN: Kendiyle barışık, düşünce ve davranışlarıyla çevresine değer katan “örnek 1 insan” nasıldır? “değer katan farkındalık” nasıl olur? (2014 – 2015)
  2. ÖRNEK KURUM: Birlikte öğrenme, çalışma ve üretme kültürüne sahip topluma değer katan “örnek 1 kurum” nasıldır? “değer katan hizmet” nasıl olur? (2015 – 2016)
  3. ÖRNEK TOPLUM: Evrensel değerleri yaşayan, içinde yaşadığı topluma ve insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden, birlik ve bütünlüğüyle değer katan “örnek 1 toplum (Türkiye) nasıldır? “değer katan kültür” nasıl olur? (2016 – 2017)
  4. ÖRNEK VATANDAŞ: Bireysel, toplumsal, evrensel hak, özgürlük ve sorumlulukların farkında olan “bilinçli ve etkin 1 vatandaş” nasıldır? “değer katan sorumluluk” (2018 – 2019) nasıl olur?    

Atatürk’ün aşağıdaki sözleri çalışmamıza esin kaynağını olmuştur:
“Yurttaşların bir ulusun bireyleri olmaları bakımından ulusa… ulusunun uygar insanların bir ailesi olması açısından bütün insanlığa karşı bir takım vazifeleri vardır.” Atatürk (Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri s.386i-39).  “Kimi büyük yaratılışta olanlar vardır ki onlar yalnız bağlı oldukları topluma değil, bütün insanlığa karşı kalplerini ve ruhlarını aynı tutarlar.” Atatürk (M.E.G.S.B., Atatürkçülük, 1. Kitap, sayfa 282)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here